RSS

Ca Dao tình duyên

24 Th7
Anh đi đằng ấy xa xa 
Ðể em ôm bóng trăng tà năm canh. 
Nước non một gánh chung tình 
Nhớ ai, ai có nhớ mình chăng ai? 

**

Ai đi đâu đấy hở ai, 
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm? 
Tìm em như thể tìm chim 
Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Ðông. 
Tìm bể Ðông thấy lông chim nhạn 
Tìm bể cạn thấy đàn chim di, 
Ai mang nhân ngãi ta đi 
Thì mang nhân ngãi ta về cho ta!

*** 

Ai về đường ấy hôm mai 
Gởi dăm điều nhớ gởi vài điều thương. 
Gởi cho đến chiếu đến giường 
Gởi cho đến chốn buồng hương em nằm.

***

Anh về hỏi mẹ cùng thầy 
Có cho làm rể bên này hay không ?

*** 

Anh xa em anh ăn cơm với cá 
Em xa anh, em chan nước mắt thay canh. 
Nhớ ai con mắt lim dim 
Chân đi thất thiểu như chim tha mồi . 
Nhớ ai hết đứng lại ngồi . 
Ngày đêm tơ tưởng một ngưới tình nhân...

***

Anh về Bình Ðịnh chi lâu ? 
Bỏ em ở lại hái dâu một mình. 

*** 

Anh đi lưu thú Bắc Thành 
Ðể em khô héo như nhành từ bi ! 

*** 

Ai làm cho bướm lìa hoa, 
Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng ? 
Ai đi muôn dặm non sông 
Ðể ai chứa chất sầu đông vơi đầy? 

***

Áo xông hương của chàng vắt mắc 
Ðêm em nằm em đắp lấy hơi 
Gửi khăn gửi túi gửi lời 
Gửi đôi chàng mạng cho người đường xa. 
Vì mây cho núi nên xa 
Mây cao mù mịt, núi nhoà xanh xanh.

*** 

Bây giờ mận mới hỏi đào: 
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa ? 
Mận hỏi thì đào xin thưa: 
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.

***

Bóng trăng em ngỡ bóng đèn 
Bóng cây em ngỡ bóng thuyền anh sang.

*** 

Bốn mùa xuân hạ thu đông 
Thiếp ngồi dệt vải những trông bóng chàng. 
Dừa xanh trên bến Tam Quan 
Dừa bao nhiêu trái trông chàng bấy nhiêu ! 

*** 

Cá lí ngư sầu tư biếng lội 
Chim trên cành sầu cội biếng bay, 
Anh thấy em nhiều nỗi đắng cay 
Con thơ tay ẵm, Gánh nợ oằn vai 
Anh muốn vô chắp nối dở hay với mình.

***
Cầm lược thì nhớ tới gương, 
Cầm khăn nhớ túi, đi đường nhớ nhau. 

*** 

Cá buồn cá lội thung thăng 
Người buồn người biết đãi đàng cùng ai ? 
Phương Ðông chưa rạng sao mai 
Ðồng hồ chưa cạn, biết lấy ai bạn cùng ?

***

Cá sầu cá trở đầu đuôi

Người sầu lên ngược xuống xuôi vẫn sầu.

***

Cánh hồng bay bổng trời thu 
Thương em chim gáy cúc cu trong lồng. 
Duyên may, tay bế tay bồng 
Thương ai vò võ trong phòng chiếc thân.

***

Chẳng tham nhà ngói bức bàn

Trái duyên coi bẵng một gian chuồng gà. 
Ba gian nhà rạ lòa xòa 
Phải duyên coi tựa chín tòa nhà lim.

*** 

Cây trên rừng hóa kiểng, cá ngoài biển hóa rồng 
Cá lòng tong giữa bóng ăn rong 
Anh đi lục tỉnh giáp vòng 
Tới đây ông trời khiến đem lòng yêu em.

***

Con chim phượng hoàng bay ngang biển Bắc 
Con cá ngư ông mong nước ngoài khơi. 
Gặp nhau đây xin phân tỏ đôi lời 
Kẻo mai kia con cá về sông vịnh 
Con chim nọ đổi dời non Nam
***

Chim quyên ăn trái nhãn lồng 
Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi 

*** 

Chim chuyền nhành ớt líu lo 
Sầu ai nên mới ốm o gầy mòn

***

Chim khôn đậu nóc nhà quan
Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng.
trai khôn, tìm vợ chợ đông
Gái ngoan tìm chồng ở chốn ba quân.

***

Cho anh một miếng trầu vàng 
Mai sau anh trả lại nàng đôi mâm

*** 

Chòng chành như nón không khua 
Như thuyền không lái, như chùa không sư. 
Không sư thì lại tìm sư 
Anh không có vợ cũng hư mất đời.

*** 

Chửa quen đi lại cho quen 
Tuy rằng đóng cửa nhưng then không cài 

*** 

Cô kia cắt cỏ một mình 
Cho anh cắt với chung tình làm đôi. 
Cô còn cắt nữa hay thôi 
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng? 

*** 

Cô kia đứng ở bên sông 
Muốn sang, anh ngả cành hồng cho sang 

*** 

Cô kia áo trắng lòa lòa 
lại đây đập đất trồng cà với anh ! 
Bao giờ cà chín cà xanh 
Anh cho một quả để dành mớm con ! 

*** 

Cơm ăn mỗi bữa một lưng 
Uống nước cầm chừng dể dạ thương em. 

***

Ðấy đông thì đây bên tây 
Ðây chưa có vợ, đấy nay chưa chồng. 
Con trai chưa vợ đã xong, 
Con gái chưa chồng, buồn lắm em ơi !

*** 

Ðêm qua mưa bụi gió bay 
Gió rung cành bạc, gió lay cành vàng. 
Em với anh cùng tổng khác làng 
Nào em có biết ngõ chàng ở đâu ? 
Một thương hai nhớ ba sầu 
Cơm ăn chả được ăn trầu cầm hơi. 
Thương chàng lắm lắm chàng ơi! 
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than. 
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng 
Khát khao về nết, mơ màng về duyên. 
Nhớ chàng như bút nhớ nghiên. 
Như mực nhớ giấy, như thuyền nhớ sông. 
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng 
Như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây.

*** 

Ðó nghèo đây cũng phận nghèo 
Ðôi ta như bọt với bèo thương nhau.

***

Ðêm qua Nguyệt lặn về Tây 
Sự tình kẻ đấy người đây còn dài... 
Trúc với mai, mai về Trúc nhớ 
Trúc trở về mai nhớ trúc không ? 
Bây giờ kẻ Bắc người Ðông 
Kể sao cho xiết tấm lòng tương tư!

*** 

Ðèo treo ngọn ái 
Nước xoáy gò ân 
Em thương anh thì xích lại cho gần 
Kẻo mai xa vắng, hai đứa thầm nhớ thương. 
***

Ðêm qua chớp bể mưa nguồn 
Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng ? 
Cá buồn cá lội tung tăng 
Em buồn em biết đãi dằng cùng ai ? 

*** 

Ðêm qua em nằm nhà ngoài 
Em têm mười một mười hai miếng trầu 
Chờ chàng chẳng thấy chàng đâu 
Ðể cau long hạt, để trầu long vôi 
Trầu long vôi ắt đà trầu nhạt 
Cau long hạt ắt đã cau già 
Mình không lấy ta ắt đà mình thiệt 
Ta không lấy mình, ta biết lấy ai ? 
Răng đen cũng có khi phai 
Má hồng khi nhạt, tóc dài khi thưa , 
Tình đây tính đấy cũng vừa 
Chàng còn kén chọn lọc lừa ai hơn?

*** 

Ðêm qua mới gọi là đêm, 
Ruột xót như muối, Dạ mềm như dưa ! 

*** 

Ðêm qua đốt đỉnh hương trầm 
Khói lên nghi ngút, âm thầm lòng ai...

***

Ði qua nghiêng nón cúi lưng 
Anh không chào, em không hỏi vì chưng đông người... 

*** 

Ði ngang thấy ngọn đèn chong 
Thấy em nho nhỏ muốn bồng mà ru 

*** *** 

Ðôi ta như tượng mới tô 
Như chuông mới đúc, như chùa mới xây.

***

Ðêm nằm ở dưới bóng trăng 
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em. 

*** 

Ðôi ta như thương mãi nhớ lâu 
Như sông nhớ nước, như ngành dâu nhớ tằm.

*** 

Ðôi ta như thể con bài 
Ðã đánh thì quyết, đừng nài thấp cao. 
Ðôi ta như đá với dao 
Năng liếc năng sắc, năng chào năng quen. 

*** 

Ðôi ta như lúa đòng đòng 
Ðẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha. 
Ðôi ta như chỉ xe ba 
thầy mẹ xe ít, đôi ta xe nhiều.

***
Ðêm khuya thiếp mới hỏi chàng:
Cau xanh ăn với trầu vàng xứng chăng?
- Trầu vàng nhá lẫn cau xanh
Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời

***

Ðêm khuya dưới đất trên trời
Một mình cô đứng, cô ngồi, cô nghe
Cô nghe hết giọng con ve
Ðến lời con cuốc gọi hè tiếc xuân...

***

Ðêm trăng thanh anh mới hỏi nàng: 
Tre non đủ lá, đan sàng nên chăng ? 
- Ðan sàng thiếp cũng xin vâng, 
Tre vừa đủ lá, non chăng hỡi chàng ?

***

Em là con gái Kẻ Mơ 
Em đi bán rượu, tình cờ gặp anh. 
Rượu ngon chẳng quản be sành, 
áo rách khéo vá hơn lành vụng may. 
Rượu lạt uống lắm cũng say, 
áo rách có mụn vá ngay lại lành

***

Em về cắt rạ đánh tranh
Chặt tre chẻ lạt cho anh lợp nhà.
Sớm khuya hòa hợp đôi ta
Hơn ai gác tía lầu hoa một mình

***

Gan vàng chẳng cắt mà đau

Cách em một chút một ràu như dưa.

***

Gặp anh trước hỏi sau chào 
Năm nay anh có nơi nào hay chưa ? 
Có rồi năm ngoái năm xưa 
Năm nay bỏ vợ như chưa có gì !
***

Ghe lui khỏi bến còn dầm 
Người thương đâu mất chỗ nằm còn đây?

*** 

Gió vàng hiu hắt đêm thanh, 
Ðường xa dặm vắng xin anh đừng về. 
Mảnh trăng đã trót lời thề, 
Làm chi để gánh nặng nề riêng ai ! 

*** 

Gió sao gió mát sau lưng ? 
Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này ?

***

Gió đưa cột phướn hao dầu, 
Thương em để dạ, chớ sầu mà hư !

*** 

Hai đứa mình giống thế cây cau 
Anh bẹ em bẹ nương nhau sống đời.

*** 

Hỡi cô thắt dải lưng xanh 
Ngày ngày thấp thoáng bên mành đợi ai ? 
Trước đường xe ngựa bời bời 
Bụi hồng mờ mịt, ai người mắt xanh ?

*** 

Hỡi anh mà đi ô thâm ! 
Ô nhiễu, ô vóc hay lầm ô em ? 
Ô em, em để trong nhà 
Khen ai mở khóa đưa ra cho chàng 

*** 

Hôm qua tát nước đầu đình 
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen 
Em được thì cho anh xin 
Hay là em để làm tin trong nhà ? 
áo anh sứt chỉ đường tà 
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu 
áo anh sứt chỉ đã lâu 
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng 
Khâu rồi anh sẽ trả công 
ít nữa lấy chồng anh sẽ giúp cho 
Giúp em một thúng xôi vò 
Một con lợn béo, một vò rượu tăm 
Giúp em đôi chiếu em nằm 
Ðôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo 
Giúp em quan tám tiền treo 
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau 

*** 

Khăn đào vắt ngọn cành mơ, 
Mình xuôi đằng ấy, bao giờ mình lên ? 
- Em xuôi, em lại ngược ngay, 
Sầu riêng em để trên này cho anh.

*** 

Khăn thương nhớ ai 
Khăn rơi xuống đất? 
hăn thuơng nhớ ai 
Khăn vắt lên vai ? 
Khăn thương nhớ ai 
Khăn chùi nước mắt? 
Ðèn thương nhớ ai 
Mà đèn không tắt? 
Mắt thương nhớ ai 
Mắt ngủ không yên? 
Ðêm qua em những lo phiền. 
Lo vì một nỗi chưa yên mọi bề...
 
*** 

Kiểng xa bồn, kiểng không xanh 
Anh rầu người nghĩa, cơm canh bỏ liều. 

*** 

Lá này gọi lá xoan đào 
Tương tư gọi nó thế nào hở em ? 
Lá khoai anh ngỡ lá sen 
Bóng trăng anh ngỡ bóng đèn anh khêu. 

***
Lênh đênh một chiếc thuyền tình 
Mười hai bến nước biết gửi mình vào đâu ?

***

Mình về mình nhớ ta chăng ? 
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười. 
Năm quan mua lấy miệng cười 
Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen. 
Răng đen ai nhuộm cho mình 
Cho răng mình đẹp, cho tình anh say?

***

Mong sao anh biến ra tằm
Em biến ra nống ta nằm chung chơi.
Khi nào cho hợp hai nơi
Ghé tai nói nhỏ những lời thủy chung

*** 

Một đàn cò trắng bay quanh 
Cho loan nhớ phượng, cho mình nhớ ta. 
Mình nhớ ta như cà nhớ muối 
Ta nhớ mình như Cuội nhớ trăng. 
Mình về mình nhớ ta chăng ? 
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.

***
Một duyên hai nợ ba tình 
Chiêm bao lẩn khuất bên mình năm canh.
*** 

Một mình mình một bơ thờ 
Dựa cây cây ngả, dựa bờ bờ xiêu.
*** 

Một ngày năm bảy trận giông 
Anh đi nằm bãi sao không thấy về ?
*** 

Nước chảy re re con cá he nó xoè đuôi phụng, 
Anh xa em rồi trong bụng còn thương.
***
Nằm một mình lại nghĩ một mình. 
Ngọn đèn khêu tỏ bóng huỳnh thấp cao. 
Trông ra nào thấy đâu nào 
Ðám mây vơ vẩn ngôi sao mập mờ. 
Mong người, lòng những ngẩn ngơ...

***

Người về em vẫn khóc thầm 
Ðôi bên vạt áo ướt dầm như mưa 
Người về em vẫn trông theo 
Trông nước nước chảy, trông bèo bèo trôi. 
Người về em dạn tái hồi: 
Yêu em xin chớ đứng ngồi với ai !

***


Nhìn em chẳng dám nhìn lâu 
Ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi.

***

Nhớ ai em những khóc thầm 
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa. 
Nhớ ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ 
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai? 
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi 
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

***

Năm con ngựa bạch sang sông 
Năm gian nhà ngói đèn trong đèn ngoài. 
Ðèn yêu ai mà đèn chẳng tắt? 
Ta yêu mình nước mắt nhỏ ra...

*** 

Ngày ngày em đứng em trông 
Trông non non ngất trông sông sông dài. 
Trông mây mây kéo ngang trời 
Trông trăng trăng khuyết trông người người xa.
***

Nàng về giã gạo ba trăng 
Ðể anh gánh nước Cao Bằng về ngâm. 
Nước Cao Bằng ngâm thì trắng gạo, 
Anh biết em có liệu được chăng? 
Trần trần như cuội cung trăng 
Biết rằng cha mẹ có bằng lòng không ? 
Ðể anh chờ đợi luống công !
*** 

Ngày ngày ra ngõ mà trông 
Bạn không thấy bạn, tình không thấy tình!

*** 

Nghe lời bạn nói đậm đà
Chồng con chẳng phải, rứa mà em thương...

***

Ngó ra sông Cái
Ngó ngoái thấy đình
Hạc chầu thần còn đủ cặp
Huống chi mình muốn lẻ đôi !

*** 

Nước sông Tô vừa trong vừa mát 
em ghé thuyền vào đỗ sát thuyền anh. 
Dừng chèo muốn ngỏ tâm tình 
Sông bao nhiêu nước, thương mình bấy nhiêu


*** 

Ngọc rơi xuống giếng ngọc trầm 
Thò tay vớt ngọc vớt nhầm . . .duyên em 

*** 

Quan cưới em bằng kiệu em cũng không thèm, 
Anh cưới em bằng xuồng ba lá em cũng nguyền theo không.

***

Ra về nhớ nước giếng khơi 
Nhớ điếu ăn thuốc nhớ cơi ăn trầu. 
Ra về giã nước giã non 
Giã người giã cảnh, kẻo còn nhớ nhung.

***

Rượu nằm trong nhạo chờ nem 
Anh nằm phòng vắng chờ em một mình. 
Nước chảy xuôi, con cá bơi lội ngược, 
Nước chảy ngược, con cá vượt lội ngang, 
Thuyền em đến bến Thuận An 
Thuyền anh lại trẩy lên ngàn anh ơi ! 

***

Ruộng ai thì nấy đắp bờ 
Duyên ai nấy gặp, đợi chờ uổng công. 

*** 

Sông Ngâu, sông Cả, sông Ðào 
Ba con sông ấy đổ vào sông Thương. 
Con sông sâu nước dọc đò ngang 
Mình về bên ấy ta sang bên này. 
Ðương cơn nước lớn đò đầy...

*** 

Sự đời nước mắt soi gương 
Càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều.


***

Sen xa hồ, sen khô hồ cạn, 
Liễu xa đào liễu ngã liễu nghiêng. 
Anh xa em như bến xa thuyền. 
Như Thúy Kiều xa Kim Trọng, biết mấy niên cho tái hồi!
***

Tình anh như nước dâng cao
Tình em như dải lụa đào tẩm hương

***

Tình cờ anh gặp em đây
Như cá gặp nước như mây gặp rồng.
Mây gặp rồng mây lồng cuồn cuộn
Cá gặp nước con ngược con xuôi.
Chồng nam vợ Bắc anh ơi!
Sao anh chẳng lấy một người như em ? 

***

Trèo lên trái núi Thiên Thai 
Gặp hai con phượng ăn xoài trên cây. 
Ðôi ta được gặp nhau đây 
Khác gì chim phượng gặp cây ngô đồng !

*** 

Thương em, anh cũng muốn thương 
Nước thì muốn chảy nhưng mương chẳng đào. 
Em về lo liệu thế nào 
Ðể cho nước chảy lại vào trong mương. 

*** 

Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng 
Khác nào như thể phượng hoàng gặp nhau. 
Tiện đây ăn một miếng trầu 
Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là ? 
Xin chàng quá bước lại nhà 
Trước là trò chuyện, sau là nghỉ chân 

***

Trên trời có đám mây xanh 
ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng 
Ước gì anh cưới được nàng 
Ðể anh mua gạch Bát Tràng về xây 
Xây dọc, anh lại xây ngang 
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân 
Hỡi cô gánh nước quang mây 
Cho anh một gáo tưới cây ngô đồng 
Cây ngô đồng cành cao cành thấp 
Ngọn ngô đồng lá dọc lá ngang 
Quả dưa gang ngoài xanh trong trắng 
Quả mướp đắng ngoài trắng trong vàng 
Từ ngày anh gặp mặt nàng 
Lòng càng ngao ngán dạ càng ngẩn ngơ 
Cái quạt mười tám cái nan 
ở giữa phết giấy hai nan hai đầu 
Quạt này anh để che đầu 
Ðêm đêm đi ngủ chung nhau quạt này 
Ước gì chung mẹ chung thầy 
Ðể em giữ cái quạt này làm thân 
Rồi ra chung gối chung chăn 
Chung quần chung áo, chung khăn đội đầu 
Nằm thì chung cái giường tầu 
Dậy thì chung cả hộp trầu ống vôi 
Ăn cơm chung cả một nồi 
Gội đầu chung cả dầu hồi nước hoa 
Chải đầu chung cái lược ngà 
Soi giương chung cả nhành hoa giắt đầu... 

*** 

" - Thuyền ngược hay là thuyền xuôi ? 
Thuyền về Nam Ðịnh cho tôi ghé nhờ ?" 
"Con gái chỉ nói ưỡm ờ ! 
Thuyền anh chật chội còn nhờ làm sao ? 
Miệng anh nói tay anh bẻ lái vào 
" Rửa chân cho sạch bước vào trong khoang" 
Thuyền dọc anh trải chiếu ngang 
Anh thì nằm giữa hai nàng hai bên... 

*** 

Thuyền anh đà đến bến anh ơi ! 
Sao anh chẳng bắt cầu noi lên bờ ? 
Ðặng cơn nước đục lờ đờ, 
Cắm sào đợi nước bao giờ cho trong? 
Con sông kia nước chảy đôi dòng 
Ðèn khêu đôi ngọn em trông ngọn nào ? 
Trông thấp em lại trông cao 
Ngọn đèn sáng tỏ như sao trên trời 
Em ơi gần bến xa vời !

*** 

Thương mình dạ cắt lòng đau 
Những thương mà chết, những sầu mà hư ! 

***

Tay tiên chuốc chén rượu đào 
Ðổ đi thì tiếc uống vào thì say. 
Chẳng chè chẳng chén sao say ? 
Chẳng thương chẳng nhớ, sao hay đi tìm? 
Tìm em như thể tìm chim 
Chim ăn bể Bắc, đi tìm bể Ðông!

*** 

Thiếp xa chàng như rồng nọ xa mây 
Như con chèo bẻo xa cây măng vòi.

***

Thiếp xa chàng hái dâu quên giỏ

Chàng xa thiếp bứt cỏ quên liềm, 
Xuống sông múc nước, 
Ghè lặn dòng trôi... 
Kiếm nơi mô thánh vắng 
Chàng ngồi thiếp than...

***

Trên trời có đám mây vàng 
Bên sông nước chảy có nàng quay tơ. 
Nàng buồn nàng bỏ quay tơ 
Chàng buồn chàng bỏ thi thơ học hành. 
Nàng buồn nàng bỏ cửi canh 
Chàng buồn chàng bỏ học hành chàng đi ...

*** 

Trèo lên cây khế nửa ngày 
Ai làm chua xót lòng mày khế ơi? 
Mặt trăng sánh với mặt trời 
Sao Hôm sánh với sao Mai chằng chằng. 
Mình ơi, có nhớ ta chăng? 
Ta như sao Vược nhớ trăng giữa trời. 

***

Trên Tràng Thi dưới lại Tràng Thi 
Ai đem nhân ngãi tôi đi đằng nào? 
Trên Hàng Ðào,dưới lại hàng Ðào 
Ai đem nhân ngãi tôi vào Tràng Thi? 

***

Ước gì sông rộng một gang 
Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi !

***

Ước gì anh hóa ra hoa 
Ðể em nâng lấy rồi mà cài khăn. 
ước gì anh hóa ra chăn 
Ðể cho em đắp, em lăn, em nằm ! 
ước gì anh hóa ra gương 
Ðể cho em cứ ngày thường em soi. 
ước gì anh hóa ra cơi 
Ðể cho em đựng cau tươi, trầu vàng.

***

Vợ chồng là nghĩa tao khang
Xuống khe bắt ốc lên ngàn hái rau

*** 

Vào vườn hái quả cau xanh 
Bổ ra làm tám mời anh xơi trầu. 
Trầu này têm những vôi tầu 
Giữa thêm cát cánh hai đầu quế cay 
Trầu này ăn thật là say 
Dù mặn dù nhạt dù cay dù nồng 
Dù chẳng nên vợ nên chồng 
Xơi dăm ba miếng kẻo lòng nhớ thương ! 

***

Vị gì một mảnh tình con 
Làm mê tài tử rút khôn anh hùng. 
Thà rằng chẳng biết cho xong 
Biết ra thêm để tấm lòng sầu riêng

***

Vì sông nên phải lụy đò
Vì chiều tối, phải luỵ cô bán hàng.
vì tình nên phải đa mang
Vì duyên thiếp biết quê chàng ở đây.

***

Xa xôi dịch lại cho gần
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ.
Chuồn chuồn mắc phải tơ vương
Nào ai quấn quít thì thương nhau cùng.

***

Yêu nhau con mắt liếc qua
Kẻo chúng bạn biết, kẻo cha mẹ ngờ. 

Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên cái áo dưới cành hoa sen
Nếu được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Hay là mai mượn về khâu cho cùng
Khâu rồi anh sẽ trả công
Đến khi lấy chồng anh lại giúp cho
Giúp em một thúng xôi vò
Một con lợn béo, một vò rượu tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo
Giúp em quan tám tiền treo
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau

Chợ chiều nhiều khế ế chanh
Giả đi đòi nợ, mong anh kẻo buồn

Đũa mun bịt bạc anh chê
Đũa tre lau cạnh, anh mê nỗi gì

Tới đây lạt miệng thèm chanh
Mặc dù nhà đã có cam sành chín cây

Con cá đối nằm trong cối đá
Chim đa đa dậu nhánh đa đa
Chồng gần không lấy lại lấy chồng xa
Một mai cha yếu mẹ già
Miếng rách ai vá, miếng lành ai may

Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Chiều chiều ra đứng bờ ao
Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai

Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đi dống lửa như ngồi đống than

Sao Hôm chờ đợi sao Mai
Trách lòng sao vượt thương ai băng chừng

Cành đào lá liễu phất phơ
Lấy ai thì lấy , đợi chờ nhau chi

Chiếc khăn cô đội trên đầu
Gió xuân đưa đẩy rơi vào tay tôi
Bâng khuâng tôi chẳng muốn rời
Trao cô thì tiếc , giữ thời không yên

Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Đời anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Có rửa thì rửa tay chân
Đừng rửa lông mà chết cá ao anh

Tay bưng đĩa muối chén gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau

Ai ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước biếc xin đừng xa nhau

Nắng lên cho héo lá lan
Cho đáng kiếp chàng , phụ rẫy tình xưa
Nắng lên cho héo ngọn dừa
Đánh chết chẳng chừa cái thói đổi thay
Nắng lên cho héo nhánh mai
Tôi rủa tối ngày kẻ chẳng thủy chung

Trèo lên trái núi Thiên Thai
Gặp hai con phượng ăn xoài trên cây
Đôi ta được gặp nhau đây
Khác gì chim phượng gặp cây ngô đồng

Đường xa thì thật là xa
Mượn mình làm mối cho ta một người
Một người mười chín đôi mươi
Một người vừa đẹp vừa tươi như mình

Chừng nào đá nát vàng phai
Biển hồ lấp cạn mới sai lời thề
Trăm năm lòng gắn dạ ghi
Dầu ai đem bạc đổi chì cũng không
Quạ kêu nam đáo chữ phòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương

Ai ơi chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm

Muốn nằm đã có võng đào
Dài lưng có áo cẩm bào vua ban

Đi đâu cho Thiếp đi cùng.
Đói no Thiếp chiụ.
Lạnh lùng thiếp cam.

Hỡi cô ta't nươ'c bên đàng
Sao cô mu'c a'nh trăng vàng đổ đi ?

Trăng lên đỉnh nu'i trăng nghiêng
Nhơ' em anh những sầu riêng một mình

Lấy chồng từ thuở mười lăm
Chồng chê em bé, không nằm với em
Đến năm mười tám đôi mươi
Em nằm dưới đất, chồng lôi lên giường
Một rằng thương, hai rằng thương
Có bốn chân giường, gẫy một còn ba
Em về nói với mẹ cha
Chồng em nay đã giao hòa cùng em

Lấy chồng từ thuở mười ba
Đến năm mười tám thiếp đà năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng

Bồng bồng cõng chồng đi chơi
Đi ngang chỗ lội đánh rơi mất chồng

Gái chính chuyên lấy được chín chồng
Vo viên bỏ lọ, gánh gồng đi chơi
Giữa đường quang đứt, lọ rơi
Bò ra lổn ngổn, chín nơi chín chồng

Hai tay bưng dĩa muô'i gừng
Gừng cay muô'i mặn xin đừng phụ nhau

Ngọt ngào câu ha't ca dao
Mà nghe cay đă'ng xo't đau chu't gì ?
Thương yêu tro'i buộc làm chi ?
Đọa đày một kiê'p tình si ngở ngàng
Nê'u mai thiê'p lỡ phụ chàng
Gừng cay muô'i mặn xin đừng tra'ch nhau
Cuộc đời lă'm nỗi bể dâu
Tình yêu lă'm nỗi cơ cầu ai hay ?

Tóc mai sợi vắn , sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm

Mượt mà biển hẹn xa xăm
Chuốt trau chi cũng lời ngầm đó thôi
Tình yêu nếu phải vẻ vời
Trăng cao núi biếc lả lơi chút tình
Bọt bèo phận số linh đinh
Lấy nhau không đặng chỉ mình thở than
Đò xưa bến cũ ngỡ ngàng
Xa nhau ngàn da+.m còn mang nỗi sầu

Em nói với anh như rựa chém xuống đất
như mật rót vào tai
Bây giờ em đã nghe ai
Thấy anh ngả nón nghiêng vai chẳng chào

Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang

Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu

Chiêù chiê``u chim vịt kêu chiêù
Bâng khuâng nhớ bạn chín chiêù ruô.t đau ..

Thò tay bứt cọng rau ngò
Thương anh đứt ruô.t giả đò nhó lợ.

Lòng đâu lòng nhớ ngươì dưng
Dạ đâu dạ nhớ ngươì dưng lạ lùng ..

Quyết lòng chờ đợi trò thi
Dầu ba mươi tuổi lỡ thì cũng ưng

Dốc một lòng lấy chồng hay chữ
Để ra vào kinh sử mà nghe

Sáng trăng trải chiếu hai hàng
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ

Quay tơ thi giữ mối tơ
Dầu năm bảy mối cũng chờ mối anh

Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
Dầu hao thiếp rót, đèn mơ thiếp khêu

Hai tay bưng quả bánh bò
Giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi

Tóc em dài em cài bông hoa lý
Miệng em cười có ý thương anh

Lên non bẻ lá họa hình
Họa cho thấy mặt kẻo tình nhớ thương

Cây trên rừng hóa kiểng
Cá dưới biển hóa long
Con cá lòng tong ẩn bóng ăn rong
Anh đi lục tỉnh giáp vòng
Đến đây trời khiến đem lòng thương em

Đi ngang nhà má
Tay tôi xá chân tôi qùy
Lòng thương con má xá gì thân tôi

Củi đậu nấu đậu ra dầu
Lấy em không đặng cạo đầu đi tu

Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy em không đặng thương hoài ngàn năm

Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưả
Mận hỏi thời đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào!...

mưa xưa lác đác vườn đào
công anh đắp đâ't ngăn rào trô`ng hoa
ai làm gió táp mưa sa ?
cho cây anh đô? cho hoa anh tàn ...

Khen thay cho đóa hoa đào
Dung nhan khả ái làm nao đất trời
Chim xanh xin hỏi đôi lời
Nhụy đào đã bẻ cho người nào chưa?

(ST)
Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: