RSS

Ca Dao, Tục Ngữ – Vần ”X”

23 Th7

1. Xa mỏi chân, gần mỏi miệng

2. Xa xôi, em chớ ngại ngùng
Xa người, xa tiếng nhưng lòng không xa

3. Xa xôi, xích lại cho gần
Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ

4. Xay lúa thì khỏi bồng em
5. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ

6. Xấu xa cũng thể chồng ta
Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người

7. Xẩm lai ăn chay sình bụng
Ăn vụng rụng răng
Ăn măng rách lưỡi
Ăn bưởi the thẹ..

8. Xẩm lai đái góc xoài
Bị phạt đồng hai
Kêu chú cai phạt đồng chín
Kêu chú lính phạt hai đồng…

9. Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ
Bánh niền sắt cứ khua rột rột
Tui ra chợ mua đường thốt nốt
Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh
Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh
Ðể cho trong trào ngoài quận
Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng

10. Xỉa cá mè, đè cá chép
Tay nào đẹp thì đi buôn nem
Tay nào đen thì ở nhà sờ tí mẹ

11. Xin ai chớ tính thiệt hơn
Mận nhà dù lạt, còn hơn đào người

12. Xin anh chớ nói yêu thương
Mỡ nạc anh ăn hết, cái xương anh chẳng chừa

13. Xin đừng ra dạ Bắc Nam
Ðừng chê lươn ngắn, chớ tham trạch giàu

14. Xin em đừng giận đừng hờn
Anh lỡ đạp cứt, chặt chơn sao đành?

15. Xỏ lá ba que

16. Xuân hạ thu đông đủ bốn mùa
Thuốc thì hay hút, chẳng hay mua
Thấy ai mở gói xề xề lại
Miệng hỏi, tay rứt đùa

17. Xưa kia ăn đâu ở đâu
Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi

18. Xưa kia có thế này đâu
Bởi vì sợ vợ, nên râu quặp vào

19. Xưa kia ngọc ở tay ta
Bởi ta chểnh mảng ngọc qua tay người

20. Xưa kia ngọc ở tay ta
Vì ta thiếu đức, ngọc qua tay người.

—–

1-
Xanh nhà hơn già đồng.

2-
Xanh như tàu lá.

3-
Xanh râu là chúa, bạc đầu là tôi.

4-
Xanh vỏ, đỏ lòng.

5-
Xanh xanh dây mướp leo rào,
Đôi ta mới gặp biết chào sao đây?

6-
Xanh xao vàng vọt.

7-
Xanh xít, đít đui.
(cinq six, dix douze = lãi 5 thành 6, 10 thành 12)

8-
Xảo giả lao, chuyết giả dật.

9-
Xấp hàng Tàu để lâu cũng ế,
Răng em không kiếm nơi chiếu cố thân lại lập thân.
Thầy mẹ già không sống mãi để cầm cân cho em hoài?
– Ơn thầy nghĩa mẹ nặng lắm anh ơi,
Nghĩa phu thê sớm muộn nhờ trời,
Tiết thanh xuân em hãy còn nở, chưa muộn thời mà anh lo!

10-
Xất bất xang bang.

11-
Xát muối vào lòng.

12-
Xấu bao thì xấu bì.

13-
Xấu chàng hổ ai?

14-
Xấu thiếp hổ chàng.

15-
Xấu chữ mà lành nghĩa.

16-
Xấu dao cắt chẳng mỏng gừng,
Xấu người mai chước, lỡ chừng đôi ta.

17-
Xấu đều hơn tốt lõi.

18-
Xấu đổi thiếu bù.

19-
Xấu gỗ, tốt nước sơn.

20-
Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ.

21-
Xấu lá gói chẳng đặng nem,
Bởi anh chậm bước nên em có chồng.
Cá xuống sông còn mến nước trên đồng,
Sao em lấy chồng không ở vậy chờ anh.

22-
Xấu lá, xấu nem; xấu em, xấu chị.

23-
Xấu mã mà có duyên thầm.

24-
Xấu mặt dễ sai, lành trai khó khiến.

25-
Xấu mặt ghét người giòn.

26-
Xấu mặt mà chặt da.

27-
Xấu mặt mà no lòng.

28-
Xấu mặt xin tương, cả phường cùng húp.

29-
Xa cách muôn trùng.

30-
Xả cận cầu viễn.

31-
Xa cây, xa cội, chẳng vội xa cành,
Thác vong cam chịu sống không đành xa anh.

32-
Xa cha, gần giặc mặc dầu,
Lòng son, dạ sắt con nào dám quên.

33-
Xa chùa vắng trống, gần chùa inh tai.

34-
Xa chùa vắng trống cho xong,
Gấn chùa, gần trống long bong lại buồn.

35-
Xả cốt nhục, dụng bì phu.

36-
Xa đàng mới biết ngựa hay,
Làm quen mới biết lâu ngày phải chăng.

37-
Xa đường mượn áo mà đi,
Xin cho tốt quẻ quản chi xa đường,
Trồng hường bẻ lá che hường,
Thương em chẳng quản nỗi đường xa xôi.

38-
Xá gì một nải chuối xanh,
Ba bốn người dành cho mủ dính tay.

39-
Xa giả phú bất túc, kiệm giả bần hữu dư.

40-
Xa hoa trụy lạc.

41-
Xa kêu náo nức tiếng nường,
Dặm nghìn chẳng quản tuyết sương dấu giày.

42-
Xả kỷ tòng nhân.

43-
Xả kỳ vị tha.

44-
Xạ lạc song điêu.

45-
Xa làm chi mà xa quanh, xa quất,
Xa làm chi mà xa tức, xa tối, xa vội, xa vàng.
Không cho thiếp thở, chàng than đôi lời.

46-
Xa mặt cách lòng.

47-
Xa mình, trời nắng tưởng mưa,
Canh ba tưởng sáng, xế trưa tưởng tối rồi.
Yêu nhau yên phận thì thôi,
Của thì như nước khi vơi khi đầy.

48-
Xa mỏi chân, gần mỏi miệng.

49-
Xa nhau anh muốn lại gần,
Cầu không tay vịn, anh lần anh qua.

50-
Xa nhau anh thấy đau lòng,
Tay anh không cắt mà lòng anh đau.

51-
Xa nhau chớ tiếc, đừng trông,
Coi như buổi trước thiếp không gặp chàng.

52-
Xa nhau lòng ái ngại hoài,
Trách cho phụ mẫu bên ai ham giàu.

53-
Xa nhau tính đã ba năm,
Bởi thương người nghĩa gan bầm ruột đau.

54-
Xa nhau, xa bóng, xa hình,
Nhưng không xa được tấm tình cho nhau.

55-
Xả phú, cầu bần.

56-
Xẩm lai ăn chay sình bụng,
Ăn vụng rụng răng,
Ăn măng rách lưỡi,
Ăn bưởi the the.

57-
Xẩm lai đái góc xoài,
Bị phạt đồng hai,
Kêu chú cai phạt đồng chín,
Kêu chú lính phạt hai đồng.

58-
Xẩm vớ được gậy.

59-
Xăm xăm bước lại cây chanh,
Lăm le muốn bẻ, sợ nhành có gai.

60-
Xăm xăm bước tới vườn hồng,
Hỏi thăm xem bậu đã gửi lòng nơi mô.

61-
Xăm xăm bước tới vườn trầu,
Hỏi thăm lê, lựu, mận, đào chín chưa?

62-
Xấu tre uốn chẳng nên cần,
Xấu mai anh chẳng đặng gần với em.

63-
Xăm xăm trong phủ bước ra,
Áo đen, nút bạc xinh đà quá xinh.

64-
Xăm xăm trong Thủ đi ra,
Áo đen, nút bạc xinh đà quá xinh.

65-
Xầm xì dị nghị.

66-
Xắn váy quai cồng.

67-
Xanh cỏ, đỏ ngành.

68-
Xanh đầu con bác, bạc đầu con chú.

69-
Xanh không thủng, cá đi đằng nào?

70-
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

71-
Xấu người hay làm dáng.

72-
Xấu người tốt nết.

73-
Xấu như Chung Vô Diệm.

74-
Xấu như ma cũng thể là con gái.

75-
Xấu như ma lem.

76-
Xấu như ma, vinh hoa cũng đẹp,
Mồm nhà bếp, mép thợ ngôi,
Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
Tay đâu mà bịt miệng người thế gian.

77-
Xấu thì bác mẹ sinh ra,
Xấu an phận xấu, xấu hòa đổi ai.

78-
Xấu tốt bác mẹ sinh ra,
Có phải cây cối đâu mà bón phân.

79-
Xấu trời ăn may.

80-
Xấu xa cũng thể chồng ta,
Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người.

81-
Xảy chân đỡ lại, xảy miệng chẳng đỡ được nào.

82-
Xứ nào bằng xứ Cạnh Đền,
Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội lền lền như bánh canh.

83-
Xủ tiết ô danh.

84-
Xứ tôi có núi “Xách Quần,”
Lấy ai thì lấy xin đừng lanh chanh.
Yêu anh thì giữ lấy anh,
Xin đừng ăn tỏi, chê hành là hôi.
Xách quần chạy ngược chạy xuôi,
Chạy mỏi cẳng rồi, đứng lại bơ vơ.
Trên đầu mây kéo bạc phơ,
Dưới chân nước chảy lững lờ về xuôi.

85-
Xu xa xu xít,
Bán quýt chợ Đông,
Bán hồng chợ Tây,
Mua thì tới đây,
Ba đồng một quả .

86-
Xừ xang là xừ xang người,
Trăm năm nhẫn nhịu đừng cười anh quê.

87-
Xù xì da cóc.

88-
Xu xoa hai chén bốn đồng,
Ăn vô mát dạ, cho chồng nó thương.

89-
Xứ xứ hữu anh hùng.

90-
Xứ xứ hữu lộ đáo tràng an.

91-
Xua chim về rừng, xua cá ra sông.

92-
Xưa kia ai biết ai đâu,
Bởi chim Ô Thước bắc cầu sông Ngân.

93-
Xưa kia ai cấm duyên bà,
Bây giờ bà già lại cấm duyên tôi.

94-
Xưa kia ăn đâu, ở đâu,
Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi.

95-
Xưa kia ăn những của chồng,
Kiếm được một đồng, đỏng đảnh ăn riêng.

96-
Xưa kia có thế này đâu,
Bởi vì sợ vợ, nên râu quặt vào.

97-
Xưa kia cũng ở một làng,
Bởi anh chậm bước nên nàng đi xa.

98-
Xưa kia em cũng lượt là,
Bây giờ đói rách mới ra thân tàn.

99-
Xưa kia em ở một làng,
Tại anh chậm bước nên nàng đi xa.
Em có chồng xa, chửi cha anh không giận,
Em có chồng gần như lửa cận mái hiên.

100-
Xưa kia kén lấy con dòng,
Bấy giờ ấm cật, no lòng thì thôi.

101-
Xưa kia mình nói với ta,
Sông sâu nên cạn, đường xa nên gần.
Giờ mình ăn ở lần khân,
Ngòi cạn nên thẳm, đường gần nên xa.

102-
Xưa kia mộc mạc mao từ,
Nay thời ngói lợp chu vi trang hoàng.
Xưa kia tre trúc loàng xoàng,
Nay thời tứ thiết vững vàng biết bao.

103-
Xưa kia ngọc ở tay ta,
Bởi ta chểnh mảng ngọc qua tay người.

104-
Xưa kia ngọc ở tay ta,
Vì ta thiếu đức ngọc qua tay người.

105-
Xưa kia nó cũng là hoa,
Bây giờ nó rách, nó ra bông tàn.

106-
Xưa kia nói nói, thề thề,
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai?

107-
Xưa kia ở với mẹ cha,
Mẹ cha yêu dấu như hoa trên cành.
Từ ngày tôi ở với anh,
Anh đánh, anh chửi. anh đành phụ tôi.
Đất xấu nặn chẳng nên nồi,
Anh đi lấy vợ cho tôi lấy chồng.

108-
Xưa kia ước những chân mây,
Bây giờ rớt xuống đám dây bìm bìm.

109-
Xưa nay ai biết ai đâu,
Bởi chưng điếu thuốc, miếng trầu nên quen.

110-
Xưa nay thế thái nhân tình,
Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay.

111-
Xua như xua tà.

112-
Xuân bất tái lai.

113-
Xuân đài thọ vực.

114-
Xuân đến mà lá khoai vàng,
Tốt vừng, tốt cả khoai lang em trồng.

115-
Xuân kia xin chớ bỏ qua,
Hoa kia có lứa, người ta có thì.

116-
Xuân kỳ thu báo.

117-
Xuân lan, thu cúc.

118-
Xuân nguyên rạng tiết thiều quang,
Trăm hoa nở rộ, xe chàng ruổi đi.

119-
Xuân có lứa, người có thì.

120-
Xuân noãn nhứt gia: đào, lý, hạnh,
Tuế bàn tam hữu: trúc, tùng, mai.
Sử kinh anh ráng dùi mài,
Lòng em quyết chí đợi hoài duyên anh.

121-
Xuân sang bước xuống vườn chanh,
Thấy hoa muốn hái sợ cành có gai.
Trèo lên trên núi Thiên Thai,
Thấy đôi chim phượng ăn xoài biển Đông.

122-
Xuân sơn thu thủy.

123-
Xuân vãng, hè lai, thu hồi, đông đáo,
Tứ quý anh thương nàng, không ráo hột châu.

124-
Xây cống, xây cầu không bằng cho nhau bát gạo.

125-
Xay lúa Ðồng Nai,
Cơm gạo về ngài, tấm cám về tôi.

126-
Xay lúa, lấy gạo ăn mai,
Có một thợ cấy với hai thợ cày.
Thợ cấy mà lấy thợ cày,
Để cho thợ mạ khóc ngày khóc đêm.

127-
Xay lúa thì khỏi bồng em,
Bồng em thì khỏi xay lúa.

128-
Xay lúa, xay lúa,
Tôi theo đạo Chúa,
Tôi chẳng biết xay,
Đánh tôi ba chày,
Nằm ngay cán cuốc.

129-
Xay thóc có dàng, việc làng có mõ.

130-
Xe âm cung vội giục, đò tạo hóa vội đưa,
Cảm thương thân bậu đi sớm về trưa một mình.

131-
Xe chỉ buộc chân voi.

132-
Xẻ đàn tan nghé.

133-
Xe dây buộc mình.

134-
Xé gấu vá vai (Giật gấu vá vai).

135-
Xé mắm còn hòng mút tay.

136-
Xe ngựa lướt bụi, tuôn bờ,
Bánh niềng sắt cứ khua rột rột.
Tui ra chợ mua đường thốt nốt,
Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh,
Tui về nấu chè trôi nước, đặt lại tên anh,
Để cho trong trào ngoài quận biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng .

137-
Xê ra khỏi bóng cho xem,
Phải duyên, phải nợ dắt đem về nhà.

138-
Xem mặt mà bắt hình dong,
Con lợn có béo thì lòng mới ngon.

139-
Xem bạn biết người.

140-
Xem hội đến chùa.

141-
Xem lên trăng bạch trời hồng,
Dạo miền sơn thủy bẻ bông hái bình.

142-
Xem mặt biết lòng.

143-
Xem mặt đặt tên.

144-
Xem bếp biết nết đàn bà.

145-
Xem tướng ngó dạng anh hào,
Suy ra nét ở khác nào tiểu nhi.

146-
Xem việc biết người.

147-
Xem vô phong cảnh quê mình,
Núi quanh sông quẩn, hữu tình nên duyên.

148-
Xẻo Sâu cau tốt ai bì,
Lúa vàng Thạnh Phú, khoai mì Thạnh Phong.

149-
Xéo xanh đi đâu đứng đó,
Nghiêng tai dưới gió,
Thiếp kể công khó chàng nghe,
Nam nhi chi chi, hải hà chi lượng,
Vượn lìa cây có ngày vượn rũ,
Anh xa nàng mặt ủ mày chau.

150-
Xếp áo, xếp y, về với vợ,
Bỏ con, bỏ cháu, chạy theo Thầy.

151-
Xét bao bể ái vơi đầy,
Yêu ai luống những tháng ngày chiếc thân.

152-
Xét phận em khó vầy loan phụng,
Mai em ra về còn để bụng thương anh.

153-
Xét ra muôn sự ở đời,
Tính hư, nết xấu con người thấy ngay.
Nọ là niệm Phật ăn chay,
Tham lam cho lắm có ngày lầm than.

154-
Xé tay vá vạt.

155-
Xí hụt cụt tay.

156-
Xí hụt cụt tay, ăn mày chó cắn.

157-
Xí xao ba bữa ngày mùa.

158-
Xí xô như thằng Ngô vỡ tàu.

159-
Xỉa cá mè,
Đè cá chép,
Chân nào đẹp thì đi buôn men,
Chân nào hèn ở nhà làm mèo làm, làm chó.

160-
Xỉa thuốc ba ngoai.

161-
Xích thằng hệ túc.

162-
Xiết bao bú mớm bù trì,
Đến khi con lớn con đi lấy chồng.

163-
Xiêu mồ lạc mả.

164-
Xin ai chớ phụ hoa ngâu,
Tham nơi quyền quý đi cầu mẫu đơn.

165-
Xin ai đừng bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

166-
Xin ai trọn nghĩa trọn tình,
Đừng ham quyền quý để đôi đứa mình xa nhau.

167-
Xin anh chớ nói yêu thương,
Mỡ nạc anh ăn hết, cái xương anh chẳng chừa.

168-
Xin anh đi học cho ngoan,
Để em dệt cửi kiếm quan tiền dài.
Quan tiền dài em ngắt làm đôi,
Nửa thì giấy bút, nửa nuôi mẹ già.

169-
Xin anh đừng quá lo âu,
Trước sau rồi cũng bắc cầu đẹp duyên.

170-
Xin anh hãy cứ yên tâm,
Trước sau rồi cũng sắt cầm đẹp duyên.

171-
Xin anh hãy nhẹ mái chèo,
Thuyền em rã ván, đứt lèo như chơi.

172-
Xin chàng cờ bạc nên chừa,
Rượu chè, trai gái, say sưa mặc lòng.

173-
Xin chàng đọc sách, ngâm thơ,
Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.

174-
Xin chàng kinh sử học hành,
Để em cày cấy, cửi canh kịp người.
Mai sau xiêm áo thảnh thơi,
Ơn trời, lộc nước đời đời hiển vinh.

175-
Xin cho có trước, có sau,
Bõ công ăn ở với nhau từng ngày.

176-
Xin cho thấy mặt nhau liền,
Thấy thì khoẻ mạnh thuốc tiên không bằng.

177-
Xin đừng chia xẻ tào khang,
Đốt chùa không tội cho bằng rẽ duyên.

178-
Xin đừng ghẹo gái có chồng,
Cũng đừng phá hoại vợ chồng người ta.

179-
Xin đừng hóa đỉa, hóa giòi, hóa vắt,
Bởi nó đối với tôi có ác cũng anh em,
Một, xin hóa nhà rông,
Cho dân có chỗ hội làng.
Hai, xin hóa nhà sàn,
Cho dân làng có chỗ ở,
Ba, xin hóa kho lúa,
Cho dân có chỗ chứa cái ăn.

180-
Xin đừng ra dạ Bắc Nam,
Đừng chê lươn ngắn, chớ tham trạch dài.

181-
Xin đừng thấy quế phụ hương,
Quế già quế lụi, hương trường thơm xa.

182-
Xin em đừng giận, đừng hờn,
Anh lỡ đạp c. . .t, chặt chơn sao đành?

183-
Xin em giữ trọn đạo ba,
Sau dầu có thác cũng là thơm danh.

184-
Xin em giữ trọn tấm lòng,
Dầu ai mua bưởi, bán bòng mặc ai.

185-
Xin em một miếng trầu vàng,
Mai sau anh trả cho nàng hoa tai.
Xin em một miếng trầu cay,
Mai sau sẽ trả hoa tai cho nàng.

186-
Xin người hiếu tử gắng khuyên,
Kịp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con.
Kẻo khi sông cạn đá mòn,
Thơ ngâm nga đọc có còn thấy chi.

187-
Xin người hiếu tử gắng khuyên,
Kịp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con.
Kẻo khi sông cạn đá mòn,
Phú Ngà, Phú Uất có còn là chi.

188-
Xin trời cho ngược gió đông,
Thuyền quay mũi lại thiếp trông thấy chàng.

189-
Xin trời đừng nắng, chớ mưa,
Râm râm gió mát cho vừa lòng tôi.

190-
Xin trời hãy nắng, khoan mưa,
Cho dâu xanh bãi, cho ưa nong tằm.

191-
Xô bồ xô bộn.

192-
Xỏ chân lỗ mũi.

193-
Xỏ chân vào tròng.

194-
Xỏ lá ba que.

195-
Xuân hạ thu đông đủ bốn mùa,
Thuốc thì hay hút, chẳng hay mua.

196-
Xô người xuống giếng.

197-
Xớ rớ như thầy bói cháy nhà.

198-
Xơ rơ xác rác.

199-
Xa quê có lúc quay về,
Mà sao nghèo mãi chưa hề buông tha.

200-
Xa quê hương, nhớ mẹ hiền.

201-
Xả sinh thủ nghĩa.

202-
Xa sông, cách núi lỡ vời,
Gửi thư e lạc, gởi lời sợ quên.

203-
Xa sông, xách nước bằng chình,
Sẩy tay rớt xuống, gẫm mình vô duyên.

204-
Xả thân báo quốc.

205-
Xả thân cầu đạo.

206-
Xả thân cứu người.

207-
Xả thân cứu thế.

208-
Xa thì thương, gần thì thường.

209-
Xã thử thành hồ.

210-
Xa tít mù khơi.

211-
Xa vượt bè tiên.

212-
Xa xa có ba cây cau,
Đứng nhìn nhớ bóng, nao nao trong lòng.
Hoa cau nở trắng như bông,
Trách ai hờ hững vợ chồng chẳng thương.

213-
Xa xôi ăn một miếng trầu,
Không ăn cũng lấy cho nhau bằng lòng.
Trầu nầy anh chỉ cố công,
Từ vua đến chúa cũng dùng trầu ta.
Ngoài xanh trong trắng như ngà,
Vua quan cũng chuộng, Phật Bà cũng yêu.

214-
Xa xôi cách mấy quãng đồng,
Để em bỏ việc, bỏ công đi tìm.

215-
Xa xôi cách trở.

216-
Xa xôi chi đó mà lầm,
Phải hương hương bén, phải trầm trầm thơm.
Anh đừng suy nghĩ thiệt hơn,
Lắng nghe em gảy khúc đờn tri âm.

217-
Xa xôi em chớ ngại ngùng,
Xa người, xa tiếng nhưng lòng không xa.

218-
Xa xôi năm bảy ngày đường,
Duyên ưa, phận đẹp thì nường cũng theo.

219-
Xa xôi ngàn dặm.

220-
Xa xôi xích lại cho gần,
Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ.

221-
Xa xôi chẳng đặng cần quờn,
Dễ đây với đó giận hờn chi nhau.

222-
Xa xôi chẳng đặng cần quyền,
Biết là nhơn ngãi có thiêng cùng chàng.

223-
Xác như vờ, xơ như nhộng.

224-
Xác xơ tổ đỉa.

225-
Xách quần chạy ngược chạy xuôi,
Chạy mỏi cẳng rồi đứng lại bơ vơ.

226-
Xách rổ đi dạo vườn cà,
Cà non chấm mắm, cà già làm dưa.
Làm dưa ba bữa dưa chua,
Chị đi xách rổ lại mua ba đồng.
– Ba đồng, có thấy mắc không,
Cho thêm miếng nữa ăn cùng bữa cơm.

227-
Xo ro Trời co của lại.

228-
Xỏ sợi tóc không lọt.

229-
Xơ xác tiêu điều.

230-
Xoài chua, cam ngọt Ba Lai,
Bắp thì chợ giữa, giồng khoai Mỹ Hòa.

231-
Xoài Đá Trắng, Sắn Phương Mai,
Nhất gái La Hai, nhì trai Đồng Cọ.

232-
Xoài dòn, mít dẻo, thị dai.

233-
Xoáy trâu không giàu cũng sướng,
Xoáy ngựa hiện tượng là tướng điêu ngoa.

234-
Xoay xở không bằng giữ nghề.

235-
Xóc chông ngăn giặc.

236-
Xôi giả vạ thật.

237-
Xoi hao mạch nước.

238-
Xôi hỏng bỏng không.

239-
Xởi lởi Trời gởi của cho; so đo Trời co của lại.

240-
Xoi xói như thầy bói đâm hành.

241-
Xóm Ngang, Trại Cá lâu quá mới gặp em mình,
Kề tai hỏi nhỏ, coi bạn chung tình còn nhớ anh không?

242-
Xóm trên có cặp sinh đôi,
Lại thương con chị, nhớ đời con em.
Phải chi cho phép rõ ràng,
Anh cưới hai nàng hạnh phúc biết bao?

243-
Xóm trên giăng lưới, xóm dưới giăng câu,
Trách ai làm đêm thảm ngày sầu,
Cơm ăn không đặng, nhai trầu giải khuây.

244-
Xốn xang như muối xát gừng,
Phải chi hồi trước ai đừng biết ai.

245-
Xôn xao gà gáy rạng ngày,
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu.
Bước chân xuống cánh đồng sâu,
Mắt nhắm, mắt mở, cái đầu chôm bôm.

246-
Xong chay quẳng thầy xuống ao.

247-
Xống thâm vắt ngọn cành hồng,
Loạn trôn từ thuở vắng chồng đến nay.

248-
Xông xáo như cáo vào chuồng gà.

249-
Xót con xót của.

250-
Xót gan bào ruột.

251-
Xót lòng mẹ góa con côi,
Kiếm ăn lần hồi, l. . . lớn bằng mo.

252-
Xót như muối, rầu như dưa.

253-
Xử biến tùy nghi.

254-
Xú diện ố nga mi.

255-
Xứ Đoài, xứ Bắc, xứ Đông,
Linh thiêng phải kể đức ông Sâm Đồng.

256-
Xứ độc địa người đi ít lại,
Chốn hiểm nguy có vãng không lai.
Anh đi phụ rẫy trúc mai,
Bỏ em than vắn thở dài nhớ thương.

257-
Xứ lai xứ đế.

258-
Xu lợi tị hại.

259-
Xứ Nam có chợ Bằng Gồi,
Xứ Bắc Đìa Sáu, xứ Đoài chợ Canh.

260-
Xứ Nam nhất chợ Bằng Gồi,
Xứ Bắc Vân Khám, xứ Đoài Hương Canh.

261-
Xuất đầu lộ diện.

262-
Xuất gia cầu đạo.

263-
Xuất gia đầu Phật.

264-
Xuất giá tòng phu; phu tử tòng tử.

265-
Xuất gia xuất táo.

266-
Xuất khẩu thành chương.

267-
Xuất khẩu thành thi.

268-
Xuất kỳ bất phú.

269-
Xuất kỳ bất ý.

270-
Xuất quỉ nhập thần.

271-
Xuất tất cáo, phản tất diện.

272-
Xúc tép nuôi cò.

273-
Xúc thủ tức thành.

274-
Xúc tro, đổi cốm kiếm lời,
Bơi xuồng nước ngược một đời gió mưa.
Phận nghèo không đất trồng dưa,
Quanh năm làm mướn, đổi tro qua ngày.

275-
Xui nguyên giục bị.

276-
Xúi nhau làm phúc, không ai giục nhau đi kiện.

277-
Xui trẻ con ăn cứt gà.

278-
Xứng đôi vừa lứa.

279-
Xưng hùng xưng bá.

280-
Xung quanh những họ cùng hàng,
Coi nhau như ngọc, như vàng mới nên.

281-
Xung xăng như thằng mới đến,
Trụn trện như đứa ở đầy mùa.

282-
Xùng xình áo lạ mới may,
Hôm qua mới bận, bữa nay mất rồi.

283-
Xùng xình áo lụa mới may,
Hôm qua thấy bận, bữa nay mất rồi.

284-
Xúng xính như lính về quê.

285-
Xuôi chèo mát mái.

286-
Xuồng ai đi trước, giọt nước chảy ròng ròng,
Phải xuồng người nghĩa, quay vòng tôi hỏi thăm.

287-
Xuống bầu bắt ốc, hái rau,
Bắn bông, kéo vải tôi giàu hơn cô.

288-
Xương bỏ ra, da bọc lấy.

289-
Xương bọc da.

290-
Xướng ca vô loại.

291-
Xuồng câu tôm bơi ngang cồn cát,
Nghe em thở dài tan nát tim anh.

292-
Xuồng câu tôm mà đậu mép đìa,
Nghe em có khóa mà không có chìa,
Muốn vô mở khóa mà sợ lìa căn duyên.

293-
Xương đồng da sắt.

294-
Xuống đồng ngắt lá rau xanh,
Thấy chim loan phượng đỗ cành sen dâu.
Người ơi trở lại xơi trầu,
Tham nơi phú quý bỏ nhau sao đành.

295-
Xuống lên thăm bạn kẻo buồn,
Gỗ đâu trôi ngược về nguồn mà lo.

296-
Xương người móng đá.

297-
Xương tàn cốt rụi.

298-
Xướng xuất phủ quân.

299-
Xuy mao cầu tỳ.

300-
Xuy vân phiến vũ.

301-
Xuy xoa xuy xuýt,
Bán quýt chợ Đông,
Bán hồng chợ Tây,
Bán mây chợ huyện,
Bán xuyến chợ Đoài,
Ai vào mà mua.

Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 23, 2011 in ”X”

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: